top of page
PXL_20210413_145749885.PORTRAIT-01 (1).j

שלישיית גדולי האומה

הרצל, בן גוריון ובגין מתעוררים בימינו...

DSC04154-02.jpeg

שלישיית פסלים חיים במופע מבדר

בן גוריון, הרצל ובגין מתעוררים לחיים, ויש להם הרבה מה להגיד על המדינה של אז ועכשיו..

עם מלא הומור, שיר, ריקוד ואינטרקציה עם הקהל, גדולי האומה עוד ילמדו אותנו דבר עוד שניים על חיינו כיום.

"אם תרצו, אין זו אגדה"

רוצים לשמוח יחד? נשמח לשוחח!

bottom of page