PXL_20210615_082240354.PORTRAIT_2.jpg

חמישיית ארטיק מנקיז

PXL_20210615_070250043.PORTRAIT_2.jpg

הרכב מוזיקלי צבעוני וקצבי

שילוב מושלם בין מוזיקה ובידור

חמישה קופים מוזיקליים, ליצנים בנשמתם מבצעים סצנות מוזיקליות, קומיות ומרגשות. מערכת היחסים ביניהם נעה בין תאום מושלם למעשי קונדס הדדיים, המשלבת נגינה חיה עם טכניקות מעולם הפנטומימה והליצנות

רוצים לשמוח יחד? נשמח לשוחח!