top of page
PXL_20210615_082240354.PORTRAIT_2.jpg
PXL_20210615_070250043.PORTRAIT_2.jpg

חמישיית ארטיק מנקיז

שילוב מושלם בין מוזיקה ובידור

חמישה קופים מוזיקליים, ליצנים בנשמתם מבצעים סצנות מוזיקליות, קומיות ומרגשות. מערכת היחסים ביניהם נעה בין תאום מושלם למעשי קונדס הדדיים, המשלבת נגינה חיה עם טכניקות מעולם הפנטומימה והליצנות

רוצים לשמוח יחד? נשמח לשוחח!

bottom of page